Угода з користувачем

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний публічний договір (надалі Договір) укладено щодо сайту https://smm24.ua/ (надалі Сайт).

1.2. Сайт належить на правах власності ТОВ АГЕНСТВО МЕДИЧНОГО ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГУ (надалі Компанія).

1.3. Цей Договір регламентує взаємовідносини між Адміністратором Сайту (далі Адміністратор Сайту) та Відвідувачем Сайту.

1.4. Адміністратор Сайту має право в односторонньому порядку змінювати, доповнювати або видаляти окремі пункти Договору у разі потреби приведення їх у відповідність до змінених законодавчих норм.

1.5. Якщо Відвідувач продовжує користуватися Сайтом, це означає його добровільну згоду з умовами Договору та внесеними до нього Адміністратором змін.

1.6. Відповідальність за своєчасне ознайомлення зі змінами, внесеними до цієї угоди, несе особисто Відвідувач

 

II. ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Терміни, зазначені в цій Угоді, вживаються в такому значенні:

2.1.1. https://smm24.ua/ – веб-сайт, який надає Відвідувачу інформацію у вигляді переліку медичних послуг Компанії.

2.1.2. Адміністратор Сайту є фахівцем, який діє в інтересах і від імені компанії та уповноважений адмініструвати Сайт.

2.1.3. Відвідувач сайту (далі - Відвідувач) - фізична особа, яка користується інформаційними послугами Сайту.

2.1.4. Зміст Сайту – текстова інформація, візуальні зображення, аудіо- та відео та інші файли, присутні на Сайті, надані для перегляду і завантаження.

 

III. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї угоди є надання Відвідувачу Сайту інформаційних послуг, які надалі задовольняють його потреби.

3.1.1. Компанія надає Відвідувачеві можливість ознайомитися та скористатися переліком послуг.

3.1.2. Сфера дії цієї Угоди застосовується як до чинних, так і доповнюваних в процесі поліпшення роботи сервісів сайту.

3.2. Плата за доступ до Сайту відсутня.

3.3. Ця Угода є публічною офертою. Використання Сайту автоматично свідчить про згоду Відвідувача з умовами Угоди.

3.4. У процесі надання інформаційних послуг та використання Сайту сторони керуються вимогами законодавства України.

 

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ

4.1. Адміністратор має право:

4.1.1. В рамках чинного законодавства на власний розсуд змінювати, доповнювати, видаляти окремі елементи змісту сайту. Початком дії таких змін вважається момент їх публікації на Сайті

4.1.2. У разі порушення Відвідувачем умов Договору, без попередження обмежувати йому доступ до Сайту.

4.2. Відвідувач має право:

4.2.1. Безперешкодно відвідувати та користуватися сайтом

4.2.2. Без обмежень використовувати всі види послуг, що вказані на Сайті

4.2.3. Задавати питання та отримувати відповіді з приводу функціонування Сайту

4.3. Відвідувач Сайту зобов'язаний:

4.3.1. На вимогу Адміністратора надавати додаткові відомості з приводу наданих Сайтом послуг.

4.3.2. При використанні Сайту неухильно дотримуватись вимог законодавства у сфері інтелектуального та авторського права.

4.3.3. Утримуватись від дій, які можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту.

4.3.4. Не вчиняти з використанням Сайту дій, які можуть призвести до поширення конфіденційних відомостей, що охороняються законом, про фізичних та юридичних осіб.

4.3.5. При користуванні Сайтом не розповсюджувати без дозволу Адміністратора рекламну інформацію.

4.3.6. Не використовувати ресурси Сайту для наступних дій:

4.3.6.1. Завантаження інформації, що містить неправдиву інформацію або образи, пропагує дискримінацію за будь-якою її ознакою.

4.3.6.2. Заклики до вчинення протиправних дій, а також допомоги особам, які своїми діями прагнуть порушити чинні обмеження та заборони.

4.4. Відвідувачу забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які технічні засоби, автоматичні пристрої та процесори, програмні продукти та алгоритми для отримання доступу до змісту Сайту, а також подальшого придбання або відстеження незаконно здобутого контенту.

4.4.2. Вчиняти дії, що ведуть до порушення встановленого функціонування Сайту

4.4.3. Обходити систему навігації Сайту з метою подальшого отримання інформаційних матеріалів з використанням засобів, які не надаються послугами цього Сайту.

4.4.4. Здійснювати несанкціонований доступ до функціональних систем або мереж, які мають відношення до Сайту, а також до сервісів, що на ньому пропонуються.

 

V. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

5.1. Сайт та його Зміст є власністю Компанії. Право оперативного управління Сайтом належить Адміністратору.

5.2. Копіювання, публікація, відтворення, передача або поширення, в тому числі в глобальній мережі Інтернет Контенту Сайту можливо тільки після письмового дозволу Адміністратора Сайту.

5.3. Зміст Сайту є результатом інтелектуальної праці співробітників Компанії та захищений авторським правом відповідно до вимог чинного законодавства України. Копіювання матеріалів для інтернет-видань можливе лише за умови прямого відкритого гіперпосилання не нижче другого абзацу.

 

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Адміністратор Сайту не несе відповідальності за збитки або інші негативні наслідки, що настали внаслідок навмисних чи необережних дій Користувача, що призвели до порушення положень цього Договору.

6.2. Поза зоною відповідальності Адміністратора Сайту перебувають:

6.2.1. Комп'ютерні збої й функціональні затримки при здійсненні операцій, якщо вони виникли з причини телекомунікаційних або електричних неполадок, а також в результаті дії непереборної сили.

6.2.2. Несвоєчасні перекази, пов'язані з неполадками в роботі банків і платіжних систем.

6.2.3. Належне використання Змісту Сайту Відвідувачем, який не має необхідних для цього технічних пристроїв. При цьому Адміністратор Сайту не несе жодних зобов'язань перед Відвідувачем щодо його забезпечення такими пристроями.

 

VII. ПОРУШЕННЯ УМОВ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

7.1. Адміністратор Сайту у разі проведення розслідування незаконного використання Сайту, а також при незаконному втручанні в роботу Сайту або порушенні прав інших користувачів Сайту має право розкрити наявну у нього інформацію, що дозволяє ідентифікувати Користувача, підозрюваного у вчиненні протиправних дій.

7.2. Адміністратор Сайту надає наявну у нього інформацію про Відвідувачів не інакше, ніж у порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.3. У разі порушення Відвідувачем положень цього Договору, інших документів, що регулюють умови користування Сайтом, а також у разі технічних неполадок та припинення дії Сайту, Адміністратор без попереднього повідомлення Відвідувача має право заблокувати його доступ до Сайту.

7.4. Адміністратор Сайту не відповідає перед Відвідувачем або третіми особами за припинення доступу до Змісту Сайту, яке настало внаслідок порушення Відвідувачем умов цього договору або інших документів, що регламентують роботу ресурсу.

 

VIII. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У разі виникнення претензій, розбіжностей чи суперечок між Адміністратором Сайту та Відвідувачем сторони зобов'язуються вжити заходів щодо його позасудового врегулювання. Поданню позовної заяви до суду обов'язково має передувати письмове звернення з пропозицією добровільного вирішення спору.

8.2. Після отримання письмової претензії відповідач протягом 30 календарних днів зобов'язаний повідомити іншу сторону про результати розгляду звернення.

8.3. При неможливості добровільного врегулювання спору кожна зі сторін має право вжити заходів щодо захисту своїх порушених прав у суді.

8.4. Строк подання позовної заяви при порушенні умов використання Сайтом, у тому числі пов'язаних з порушенням авторського права та права інтелектуальної власності, становить 3 роки з моменту, коли стороні стало відомо про порушення.

 

IX. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Заяви та пропозиції користувачів щодо внесення змін та доповнень до цього Договору Адміністратором не приймаються.

9.2. Відгуки відвідувачів про роботу Сайту не мають конфіденційного характеру, і можуть бути використані Адміністратором на власний розсуд.